Løsninger og beskrivelser

Løsningsbeskrivelse

Juli 2018 - version 1.8

Tilgængelige downloads: Engelsk, Dansk

DPOware er designet til at levere en platform med funktionalitet, struktur og anvendelsesmuligheder, der vil hjælpe virksomheder og organisationer med udvikling og implementering af en driftsmodel for GDPR, samt automatisering af aktiviteter og transparens i databehandlingen.

Image

Compliance As A Service

Juli 2018 - version 1.0

Tilgængelige downloads: Engelsk, Dansk

Omsætningen i Advokathuse, konsulent- og revisionsfirmaer bygger traditionelt på antal leverede timer. Da mange traditionelle juridiske- og regnskabsmæssige opgaver bliver leveret in-house, undersøger flere i sektoren muligheden for at skabe en grundforretning, der er basseret på andre omsætningskilder, herunder på at levere services der prissættes som abonnementer.

Image

Audit proces

Juli 2018 - version 1.0

Tilgængelige downloads: Engelsk, Dansk

Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at EU og andre internationale og nationale organisationer i stadigt større omfang regulere de forhold, som virksomheder og organisationer skal efterleve. I foråret 2018 var det GDPR og om få måneder er det e-privacy direktivet, der vil trække overskrifter. Den øgede regulering medfører, at virksomhederne stiller større og større krav indbyrdes, i relation til at kunne dokumentere efterlevelsen, hvilket driver et større behov for at kunne fremvise erklæringer og certificeringer.

Image

Løsningsbeskrivelse - One-pager

Juli 2018 - version 1.0

Tilgængelige downloads: Engelsk, Dansk

Platformen er udviklet ud fra en praktisk indfaldsvinkel, der dels har en logisk funktionel dækning, dels sigter på at eliminere mange trivielle opgaver ved at sætte strøm til GDPR processerne, og understøtte forandringsledelse.

Image